HEJ SARA CRONBERG!

Vad för slags föreställning är Ögonvittnen?

- För två år sedan började vi intervjua flera överlevare från koncentrationsläger som bor här i Malmö. Vårt mål var att berätta tio olika historier, men av olika anledningar blev det just dessa två personer som kunde berätta sina historier och samarbeta med oss under hela processen. Ögonvittnen är två olika teaterföreställningar, två dokumentära berättelser baserade på Lea Gleitman och Stefan Zablockisvittnesmål om hur de överlevde Förintelsen och vad som hände, precis innan, under och direkt efter. Stefan och Leas berättelser tar sin början när de är 9 och 14 år gamla men fortsätter ju sedan genom kriget och framåt.

Hur kom du på idén till föreställningen, varför ligger den dig varmt om hjärtat?

-När jag var liten läste jag en bok som hette Ögonvittnen till Historien (John Carey, 1987) den älskade jag. Det var en personlig upplevelse av ett historiskt skeende och boken gav mig möjlighet av att få uppleva någonting på ett personligare sätt, från en persons vinkel och inte historiskt lång bort. Det kändes fascinerande. Det är alltid något speciellt och unikt att ta del av ögonvittnesskildringar från personer som har varit med om historiska händelser och jag tror att det finns ett stort behov av flera subjektiva berättelser som denna.

""

 Hur används ljudet i föreställningen?

- Det är viktigt att veta att hela föreställningen är ljudbaserad och den upplevs genom hörlurar som publiken får på plats. Genom 3D-ljud har du möjligheten av att komma in i berättelsen på ett djupare plan och sätta dig in i och uppleva deras situation. Du kan sitta och blunda och ta till dig berättelsen som du själv vill. Om du tycker att det är för påträngande att en skådespelare står och pratar till publiken, så kan du blunda och ta dig berättelsen som du själv vill.

Hur kan publiken förbereda sig inför föreställningen?

- Det vore jättebra om publiken i förväg känner till lite historia om andra världskriget för att kunna följa med i berättelsen, för vi berättar inga historiska fakta utan bara personliga upplevelser från två enskilda personer. För mig, som regissör, är det allra viktigaste med Ögonvittnen att veta att dessa berättelser ska leva vidare, att de inte försvinner.

Sara Cronberg, regissör för Ögonvittnen

 

Läs mer om föreställningen ÖGONVITTNEN här.