""

Vad gör en inspicient på teatern?

För att arbetet med en teaterproduktion ska kunna löpa smidigt och alla delar som samverkar i arbetet ska finnas på rätt plats vid rätt tidpunkt krävs någon som har koll på allt runt och kring scenen. Det gäller allt från skådespelare, scenografi, rekvisita till regissör och konstnärliga team som alla behöver få in sitt arbete i det som i slutändan ska bli en helhetsupplevelse. Man kan säga att inspicienten är en slags koordinator på och omkring scengolvet, som har kontakt med alla som medverkar och planerar allt som ska hända både under repetitioner och föreställningarna. Det är en roll där det verkligen gäller att hålla ordning på många pusselbitar och personer som behöver samarbeta för att det ska kunna bli en teaterföreställning.

Två personer står bredvid ett rosa tält och i tältet gömmer sig skådespelare i kostymer
Inspicienten Josefin Beischer och regissören Moqi Simon Trolin noterar tältets position, men även hur lång varje scen blir. Biljettkassan behöver veta hur lång föreställningen blir totalt då det är många skolklasser som redan bokat och behöver planera sina restider.

Ofta behöver regissören hjälp under repetitioner att hålla koll på var olika skådespelare kommer att befinna sig på scenen. Repetitionerna sker ofta scen för scen och inte alltid i kronologisk ordning av praktiska skäl. På bilden är det ett tält i familjeföreställningen Hans och Greta som behöver vara placerad på rätt sätt för att scenljuset ska skapa ett siluettspel i nästa scen.

Skådespelare förbereder sig på scenen en person med headset böjer sig ner och pekar ut en plats åt en pojke i 10 årsåldern.
Inspicienten Dana Lötberg visar var Hugo, som är en av de pojkar som medverkar i pjäsen Son fader moder, var han ska stå i början av den scen som ska repeteras.

Inspicienten är ofta den person som skådespelarna har mest kontakt med under arbetet med en teaterproduktion. Hen gör scheman för repetitioner och vet vilka skådespelare som ska vara med i respektive scen och ofta kan inspicienten assistera regissören genom att förbereda skådespelarna inför dagens repetitionsarbete. I pjäsen Son fader moder deltog två barnskådespelare och då krävs ett extra noggrant arbete med planering och stöd. 

Många skådespelare står i en ring och tittar på en person med headset och papper i handen.
Inspicienten Kristian Larsson samlar de medverkande i Cyrano de Bergerac på scenen innan föreställningen.

I större produktioner kan det vara uppåt 20 personer som medverkar på och kring scenen varje kväll och under spelperioden har inspicienten ansvar för att se till att alla är klara i god till innan föreställningen börjar. Ofta sker en samling på scenen och då tiden för insläpp närmar sig har inspicienten kontakt med publikvärdarna via internradio så att dörrarna till salongen öppnas och stängs vid rätt tillfälle. Under föreställningens gång används samma radiosystem för att leda och stämma av arbetet med scenografi, rekvisita och scenteknik. 

Person står på scenen och böjer sig ner för att flytta på en del av ett stort vitt tyg som ligger skrynkligt över scenen.
Här inspekterar inspicienten Josefin Beischer så att vecken i det vita tyg som täcker hela scenen i föreställningen Borkmania ligger på det sätt som det är tänkt – en av många saker som behöver göras för att helhetsupplevelsen ska vara lika fulländad för publiken varje kväll.

Under repetitioner växer föreställningarna fram genom ett kreativt samarbete mellan skådespelarna, teaterns avdelningar och det konstnärliga teamet som består av regissör, scenograf och de som är ansvariga för design av t ex kostym, mask, ljud, ljus etc. Men när föreställningen är färdig och premiären varit så har inspicienten en viktig roll i arbetet med att upprätthålla det konstnärliga resultatet tillsammans med ensemblen och de övriga som jobbar med föreställningen.  

Två kvinnor i svarta arbetskläder står på scenen mitt ibland massa teknik och sladdar.
Inspicient Kattis Blanking står vid sin arbetsplats under föreställningarna vid sidan av scenen på Intiman. Härifrån kan hon följa det som händer på scenen och ha kontakt med alla andra som arbetar under föreställningen.

FAKTA OM INSPICIENTYRKET

Ordet Inspicient kommer från latinets in spicio som betyder se in i, iaktta, betrakta.

På Malmö Stadsteater jobbar ca 2-3 inspicienter parallellt under ett spelår.

Om du är nyfiken på att jobba som inspicient så finns högskoleutbildningar inom teaterteknik där inspicientyrket går att välja som inriktning. Oftast krävs främst tidigare erfarenhet av att ha jobbat inom teaterverksamhet och att du har vana av att arbetsleda och samordna andra personers arbete. Med tanke på teaterverksamhetens karaktär gäller det även att man gillar när det händer mycket på en gång och att man klarar av stressiga situationer. Men på många sätt är nog inspicientyrket ett av det mest mångfasetterade och roligaste yrkena på en teater, det tycker i alla fall inspicienterna på Malmö Stadsteater.

Läs mer:

Vad gör en kostymdesigner och skräddare på teatern?

Vad gör en sufflör?

Vad gör en scenmästare?