""

Vad gör en sufflör?

Vad händer om skådespelarna kommer av sig under en föreställning? Även den mest erfarne skådespelaren kan glömma en replik ibland. Det är mycket text att komma ihåg och det sker alltid ändringar under arbetets gång. Någon måste vara ansvarig för att manuset är uppdaterat. Sufflörens jobb är att vara ett stöd till ensemblen. 

En sufflör är den person som är ansvarig för manuset, som har koll på ändringar och hjälper skådespelarna med texten under hela produktionstiden, från start till sista föreställningen. Om någon kommer av sig på scen säger sufflören de första orden i repliken. Det kallas för att sufflera. 

 

""
Sufflör Josefina Johansson repar med delar av ensemblen i Hedda Gabler 2022. Foto: Erik Roman

Det är på många sätt ett serviceyrke eftersom man är där för att stötta skådespelarensemblen och ibland även regissören. Sufflören sitter med på alla repetitioner och på alla föreställningar. 

Kanske har du någon gång varit på teater och lagt märke till en liten påbyggnad på scenen nära kanten? Det är en sufflörlucka. Traditionellt har sufflören suttit i detta lilla bås precis vid scenkanten, där hen kan säga replikerna till skådespelarna utan att publiken hör. Sufflörluckor finns fortfarande på vissa äldre teaterscener, men nu för tiden sitter sufflören i publiken på första raden i salongen. Nya tekniska lösningar gör att det går lättare idag.

""
Hedvig Becke var sufflör och produktionsassistent i produktionen Orlando 2019. Foto: Emmalisa Pauly

Att jobba med repetitioner och att jobba under föreställning är dock två väldigt olika roller, säger Josefina Johansson, en av Malmö Stadsteaters sufflörer.

– På repetitioner behöver jag vara mer aktiv för att hjälpa skådespelarna förstå sina karaktärer och ibland komma med input på någonting. På föreställningarna sitter jag med men ska i bästa fall inte behövas alls, berättar hon. 

Yrket kan se lite olika ut beroende på om man arbetar med teater eller opera. Om man sufflerar opera och musikal behöver man viss musikalisk kunskap eftersom man jobbar med sångtexter. Sufflören måste också ligga före i manuset för att hinna uppfatta när det behövs hjälp. Viktiga egenskaper hos en sufflör är språkkunnighet, tydlighet och lyhördhet. 

""
Sufflör Ellen Nilsson under repetition av Livläkarens besök 2017. Foto: Emmalisa Pauly

– Det absolut viktigaste är att vara lyhörd. Skådespelare har olika sätt att visa att de behöver texthjälp. Vissa säger alltid “text!” medan andra visar det med kroppsspråk. Man lär sig med tiden att läsa av det, även om man kan misstolka ibland, säger Josefina.

Det blir alltid ändringar i manuset under arbetets gång. Saker som stryks och läggs till. Någon måste ha koll på alla förändringar och se till att alla i produktionen har ett uppdaterat manus att jobba med. I manuset står inte bara replikerna utan även hänvisningar om var skådespelarna ska gå in och ut på scenen, var de ska stå och vilken rekvisita som används i varje scen. 

Sufflören är ofta även produktionsassistent och bistår regissören under produktionsarbetet. Så arbetar till exempel sufflörerna på Malmö Stadsteater men det skiljer sig åt mellan olika teatrar. 

""
Foto: Irene Pelayo Lind

 

FAKTA OM SUFFLÖRYRKET

Ordet sufflör kommer från franskans souffleur. Ibland används även sufflös som är den feminina varianten men betyder samma sak. 

På Malmö Stadsteater jobbar 2-3 sufflörer. Sufflör är ett av få yrken som är ett lärlingsyrke. Man kan inte studera till sufflör utan blir upplärd på arbetsplatsen. Däremot bör man ha erfarenhet av teaterverksamhet eller teaterstudier om man vill jobba som sufflör. Man kan gå estetiska programmet på gymnasiet och det finns flera universitets- och högskoleutbildningar inom teaterområdet.

 

Läs mer:

Vad gör en inspicient på teatern?

Vad gör en kostymdesigner och skräddare på teatern?

Vad gör en scenmästare?