""

Förintelsens ögonvittnen

"Allt verkligt liv är möte", har den israeliske filosofen Martin Buber sagt. Det gäller i sin djupaste mening skolungdomens möten med Förintelsens Ögonvittnen. Föreningen grundades i Malmö 1991. Sextiotusen elever har sedan dess mött och lyssnat till de människor, överlevande, som var där: i Auschwitz, Bergen-Belsen, nazisternas slavarbetsläger. Ungdomarna har sett de överlevandes tatuerade fångnummer, fotografier av deras utplånade familjer, hört deras berättelser. Sedan mitten av 1970-talet har personer från föreningen Förintelsens Ögonvittnen rest runt i svenska skolor för att berätta om sina upplevelser av nazismens ondska. Som ett komplement till vittnenas eget berättande gör Malmö Stadsteater dramatiserade berättelser som även blir ett sätt att bevara och utveckla berättelserna och minnena kring de hemskheter som drabbade människor i samband med förintelsen.

De överlevandes berättelser

Bakom de överlevandes framträdande ligger en insikt som många av dem fick efter lång tid i Sverige. I mer än fyrtio år hade de kämpat med sviterna av sina fruktansvärda trauman. Under den tid de höll på att bygga upp ett nytt liv fanns det bara en sak att göra: att söka förtränga minnena. Att gå ut och berätta var i det närmaste något otänkbart. De ville eller kunde inte berätta ens för sina egna barn. Men så stod det plötsligt klart för de flesta att det var sista chansen och att den måste utnyttjas. Därtill ledde dem deras bottenlösa upprördhet över de uppdykande nynazistiska historieförfalskarna. De överlevande måste stå upp och bevisa att Förintelsen ägt rum. Och bakom deras kallelse låg också en känsla av skuld till deras närmaste som mördades av nazisterna, och vars sista vilja var att de som överlevde skulle berätta för världen om vad som hänt.

Klicka på länkarna ovan för att läsa berättelser från några av överlevarna.

OM INTE NU SÅ NÄR? OM INTE VI SÅ VEM?

Föreställning på Malmö Stadsteater

Spelperiod: 2010-2013

Föreställningen byggde på tre överlevares historier. Dessa nedtecknades av dramaturgen Jan Mark, som sedan bearbetade dem för scenen tillsammans med skådespelare från Malmö Stadsteater. Föreställningen spelades på Malmö Stadsteaters scen Studion innan den gav sig ut på en turné i skolorna runt om i Skåne under perioden hösten 2010 t.o.m. våren 2013.

ÖGONVITTNEN

Föreställning på Malmö Stadsteater

Spelperioder: 6/2-29/4 2020, 8/11-26/11 2021 samt 25/1-21/2 2024

Denna föreställning bygger på två överlevandes berättelser och framförs av skådespelare från Malmö Stadsteater tillsammans med ljudverk och illustrationer skapade av Bombina Bombast. Föreställningen spelades för allmänhet och skolor i två versioner, en för varje ögonvittne, på Studion våren 2020 och på Studio hösten 2021 i samarbete med Öppna Malmö och Altitude Meetings. Jan-feb 2024 spelas den återigen på STUDIO i samarbete med Altitude Meetings.

Läs mer om "Ögonvittnen"

FORUM FÖR LEVANDE HISTORIA

Forum för levande historia är en ovanlig myndighet, en kunskaps- och kulturinstitution med uppdrag att sprida kunskap och engagera. På deras hemsida hittar du frågor och svar om förintelsen, artiklar och vittnesmål. Här kan du också gratis beställa boken Om detta må ni berätta, en bok om Förintelsen i Europa 1933-1945.