""

Brudgum mot sin vilja

Den här produktionen spelades på Intiman 14/3 1946 - fram till 1/5 1946
inför totalt
4884
åskådare Sammanlagt
31
föreställningar
Komedi

Brudgum mot sin vilja skrevs för en av de så vanliga hovfester i Versailles, och vid denna föreställning var den utökad med en rad balettdivertissemang – Ludvig den XIV medverkade för övrigt som dansör vid detta tillfälle. Pjäsen tillhör inte Molières stora verk, men är mycket typisk för en sida av upphovsmannen och är skriven först och främst till förströelse. Molière släppt lös sitt goda humör för fullt, men låtit piskan muntert vina över en livsstil som stått i motsättning till den han aldrig tröttnade att dra en lans för: Det naturliga och öppna livets principer.

I rollerna

Skådespelare
Skådespelare
Skådespelare
Skådespelare
Skådespelare
""
Skådespelare
Skådespelare
""
Skådespelare
Skådespelare

konstnärligt team

Författare

Originaltext

Regi och scenbild

Koreografi