""

Efter syndafallet

Den här produktionen spelades på Intiman 15/1 1965 - fram till 1/3 1965
inför totalt
7276
åskådare Sammanlagt
37
föreställningar
Drama

"Detta stycke handlar inte o m något - jag hoppas att det ä r  något" säger Arthur Miller och menar att hans drama, som ju fått rykte om sig att handla om honom själv och hans förhållande till sin förra hustru, framlidna Marilyn Monroe, först och främst är ett sätt att se på människan och den mänskliga naturen - 'den enda källan till allt våld som mer och mer hotar förstöra människorasen'. Vidare säger han att orsaken till våld skall inte sökas i sociala och politiska idéer utan i själva den mänskliga naturen - den gemensamma nämnaren i alla våldshandlingar är människan.

Text till Maggies sång - av Per Olof Eriksson

I rollerna

Skådespelare
Skådespelare
Skådespelare
""
Skådespelare
Skådespelare
Skådespelare
""
Skådespelare
Skådespelare
Skådespelare
Skådespelare
Skådespelare

konstnärligt team

Författare

Originaltext

Regissör

Regi

Kompositör

Musik

Du kanske även är intresserad av