""

O (dramatisk revy i 24 scenprator)

Den här produktionen spelades på Intiman 28/8 1965 - fram till 1/10 1965
inför totalt
3267
åskådare Sammanlagt
34
föreställningar
Komedi
Musikteater

Revyn passar alla och har något att säga både stationsinspektörer, bergsprängarbasar, svenskar och förskolelärare. Med ett ord: människan. Revyn passar människan genom att den är så mänsklig och delvis genom att den är så skojsam. Man kan utan överdrift påstå att det är en revy tillrättalagd för allmänheten. Detta genom att den tar sikte på väsentligheter och vädjar till åskådarens egen livserfarenhet på ett helt nytt sätt, som ingen annan revy tidigare, med syfte att göra oss till bättre människor.

I rollerna

Skådespelare
Skådespelare
Skådespelare
""
Skådespelare
Skådespelare
""
Skådespelare

konstnärligt team

Författare

Originaltext

Regissör

Regi och scenbild