""

Skandalskolan

Den här produktionen spelades på Storan 23/11 1962 - fram till 1/1 1963
inför totalt
21284
åskådare Sammanlagt
38
föreställningar
Drama

Sheridans liv är ur viss synpunkt en banal historia. Den handlar om flärd och fåfänglighet och om den lätta, smidiga begåvningens möjligheter i en tid när lätthet och smidighet var en dygd. Några av en stark personlighets kontroverser ingår inte i bilden. Men hans hållning och stil sådan den speglas i hans dramer upphör inte att charmera och hans färdighet när det gäller att hålla teaterns trådar i hand har i snart två hundra år beständigt upptäckts på nytt. Skandalskolan förblir ur den synpunkten mästerstycket, spegeln av en författarens och tids förtjänster och fel. Komplicerade karaktärer och stora roller är det ont om i Skandalskolan; vad som finns i stället är en bild av lojt badortsliv vid Bath där skandalerna frodas och ”varje replik mördar en oskuld”.

I rollerna

Skådespelare
Skådespelare
Skådespelare
Skådespelare
Skådespelare
Skådespelare
Skådespelare
Skådespelare
Skådespelare
Skådespelare
Skådespelare
Skådespelare
Skådespelare
Skådespelare
""
Skådespelare
""
Skådespelare
Skådespelare
Skådespelare
Skådespelare
Skådespelare
Skådespelare
Skådespelare
Skådespelare
Skådespelare
""
Skådespelare
Skådespelare
Skådespelare
Skådespelare
Skådespelare
Skådespelare
Skådespelare

konstnärligt team

Originaltext

Översättning

Regi och scenbild

Kompositör

Musik

Du kanske även är intresserad av