""

Richard III

Den här produktionen spelades på Storan 24/4 1964 - fram till 1/6 1964
inför totalt
7201
åskådare Sammanlagt
20
föreställningar
Drama
Klassiker

The Tragedy of King Richard the Third trycktes 1597 och är ätt av de tio kådespel till vilka Shakespeare hämtade stoftet ur Englands historia. De brukar kallas ’krönikspel’ men ett riktigare namn vore kanske ’politiska dramer’. De innehåller nämligen betydligt mera än ett naivt uppradande av händelser i den medeltida krönikans stil.

Shakespeare analyserar den politiska makten och de problem och konflikter som den för med sig på det psykologiska och det sociala planet. Hur maktbegäret och maktkampen förändrar porsonligheten, hur individens handlande påverkar samhällets öde, hur människan reagerar när staten hotas av yttre eller inre ofred – det är de ständigt återkommande situationerna. I centrum för varje drama står en kung, och de kungliga ödena skiljer sig i grundritningen mycket litet från varandra För att erövra eller behålla makten begår hjälten brott som bestraffas enligt vedergällningsprincipen och störtar honom från härlighet till elände.

I rollerna

Skådespelare
Skådespelare
Skådespelare
Skådespelare
Skådespelare
Skådespelare
Skådespelare
Skådespelare
Skådespelare
Skådespelare
Skådespelare
Skådespelare
Skådespelare
""
Skådespelare
Skådespelare
Skådespelare
Skådespelare
Skådespelare
Skådespelare
Skådespelare
""
Skådespelare
Skådespelare
Skådespelare
Skådespelare
Skådespelare
Skådespelare
Skådespelare
Skådespelare
Skådespelare
Skådespelare

konstnärligt team

Översättning

Kostymdesigner

Scenografi och kostym

Kompositör

Musik

Regissör

Regi

Du kanske även är intresserad av