Från Malmö till Kairo

Malmö Stadsteaters dramapedagog och regissör Karim Rashed fick en generös inbjudan till 28:e omgången av ”Cairo Festival for Experimental and Contemporary Theatre” den 14 – 19 december 2021. CIFET syftar till att presentera den senaste utvecklingen inom den internationella teaterscenen för egyptisk och arabisk publik, samtidigt som den fungerar som en plattform för lokala och regionala teaterproduktioner till förmån för specialister och intresserade festivaler över hela världen. 

Deltagarna på väg till invigningsceremonin

Under sex dagar spelades 18 föreställningar från tolv olika länder på tolv olika teaterhus i Kairo. Föreställningarna kom från Tunisien, Indonesien, Bahrain, Grekland, Saudiarabien, Förenade Arabemiraten, Ukraina, Schweiz, Kuwait, Tyskland, Sudan och Egypten.

Föreställning Maria Zaitune från Indonesien  Föreställning "The eagle retrieves its wings" från Sudan

Utöver teaterföreställningar organiserades en utställning för scenografimodeller från olika länder, samt 6 st seminarium om ”Relationen mellan experimentell teater och teaterinstitutioners produktionsfilosofi”. 

Karim Rashed deltog i ett seminarium och berättade om hur vi på Malmö Stadsteater jobbar för både konstnärlig utveckling och för att kunna bli en teater för alla.  

Bild från seminariet

Han pratade även om hur vår repertoar både speglar det nya Malmö och håller de klassiska mästerverken levande. Presentationen väckte stort intresse hos många deltagare från olika arabiska och afrikanska länder, och Karims essä blev en av flera som publicerades som en bok på arabiska med samlade texter från festivalen.

  Boken från festivalen

– Frågorna kretsade kring vår produktionspolicy med fokus på hur vi jobbar med och för barn och unga, samt frågor om digitalisering och om Communityteater, berättar Karim. 

"I arabvärlden finns det stort intresse hos teaterkonstnärer att jobba med nya metoder både konstnärligt och tekniskt"

 – Jag tycker att vårt arbetssätt ibland är för invecklat vilket gör att vi har ganska hög tröskel när det gäller samarbete med icke europeiska teatrar trots att det finns intresse från båda sidorna. Vi behöver lära oss mer om varandra och våga tro på varandra för att kunna samarbeta. Ett sådant samarbete kan också utveckla vår kunskap om icke-västerländsk scenkonst och därmed kan vi utveckla vårt arbete med diversitet. Det finns arabiska och afrikanska teatergrupper som vill samarbeta om vi är redo att sänka trösklarna, förklarar Karim. Karim har känt sig glad, stolt och inspirerad efter att ha deltagit i CIFET och efter att ha hållt sitt seminarium. 

Karim Rashed tar emot utmarkelse från Dr. Gamal Yakout, chef för teaterfestivalen.

"Jag känner mig som en brobyggare och det är något som jag är glad och stolt över. Det känns som att vi har mycket att lära oss av varandra"

Han har jobbat länge på både arabiska och svenska teatrar och den erfarenheten har gjort att han har en bred kunskap från de båda teatervärldarna.