""

Pedagogiskt material

Att prata om tematiken och ställa frågor om en teaterföreställnings innehåll tycker vi är viktigt. Under flera år har vi producerat pedagogiskt material till alla våra föreställningar, både för barn- och ungdomsföreställningar och till våra offentliga föreställningar som är populära bland gymnasieelever. Materialet är efterfrågat bland lärarna som kommer hit med sina elever och brukar vara väldigt uppskattat. 

 

På den här sidan publicerar vi pedagogiskt material från aktuella föreställningar. Använd det gärna som inspiration och faktaunderlag till ert eget arbete med föreställningen i skolan, antingen innan eller efter ni har varit på teatern och sett föreställningen.

 

Vill du använda pedagogiskt material från föreställningar vi tidigare spelat? Ta då kontakt oss på skola@malmostadsteater.se

MATERIAL FÖR INNEVARANDE SÄSONG

 

  • ÖGONVITTNEN
     
  • GRÄVLINGEN, KEJSARENS NYA KLÄDER, TITTA HAMLET: Innehåller både förberedande- och efterföljande workshop tillsammans med pedagog. Därav finns inget digitalt pedagogiskt material.