""

Greve Öderland

Den här produktionen spelades på Intiman 9/10 1952 - fram till 1/12 1952
inför totalt
6632
åskådare Sammanlagt
35
föreställningar
Drama

Första efterkrigsdrama som djärvt och originellt griper in mot vanvettets problemkärna – skriven av en författare från ett neutralt land. Det handlar om ordningen som inom sig bär kaos, om skräckens makt och frihetslängtans revolterade styrka, on jagets bundenhet samt om omöjligheten att tillfredställa begären. Shakespeare har sagt något liknande, men i Hamlet uttrycker han det kortare.

Frisch, Max  Graf Öderland- Moritat in zwölf Bildern

I rollerna

""
Skådespelare
Skådespelare
Skådespelare
Skådespelare
Skådespelare
Skådespelare
""
Skådespelare
Skådespelare
""
Skådespelare
""
Skådespelare
Skådespelare
Skådespelare
Skådespelare
""
Skådespelare
""
Skådespelare
Skådespelare
Skådespelare
Skådespelare

konstnärligt team

Författare

Originaltext

Översättning

Regi

Scenograf

Scenografi

Du kanske även är intresserad av