""

Mycket väsen för ingenting

Den här produktionen spelades på Storan 2/12 1949 - fram till 1/2 1950
inför totalt
37147
åskådare Sammanlagt
41
föreställningar
Klassiker
Komedi

Mycket väsen för ingenting hör till en triptyk av pjäser som i Shakespeares produktion brukar kalla ’de stora komedierna’ och även innehåller Som Ni behagar och Trettondagsafton eller Vad Ni vill. Den trycktes år 1600 och spelades första gången ett eller att par år tidigare; komedin fyller med andra ord i dagarna 350 år.

Tid: Som Ni behagar
Plats: Messina eller Var Ni vill

I rollerna

Skådespelare
Skådespelare
Skådespelare
Skådespelare
Skådespelare
Skådespelare
Skådespelare
Skådespelare
Regissör
Skådespelare
Skådespelare
Skådespelare
Skådespelare
Skådespelare
Skådespelare
Skådespelare
""
Skådespelare
Skådespelare
Skådespelare
""
Skådespelare
Skådespelare
Skådespelare
Koreograf
Skådespelare
Skådespelare
Skådespelare
Skådespelare

konstnärligt team

Översättning