""

Djävulens följe

Den här produktionen spelades på Storan 9/4 1965 - fram till 1/6 1965
inför totalt
2316
åskådare Sammanlagt
13
föreställningar
Drama

Bakom de stora europeiska häxförföljelserna under femton- och sextonhundratalen ligger en mycket utförlig och noggrant formulerad dogmatik med rötter i förkristen, hednisk tradition. I de flesta primitiva religioner finns föreställningar om samröre mellan människor och hemliga, ondskefulla väsen. Den missionerade kyrkan mötte dem överallt under tidig medeltid och reagerade med olika undertryckningsmetoder. Demonernas egenskaper och maktsfärer definierades filosofiskt och vetenskapligt, gränserna för djävulens herravälde vidgades, inkvisitionsprocesser stiftades. Whitings pjäs baserar sig på Aldous Huxleys bok The Devils o Loudun, som i sin tur stödde sig på bevarade protokoll från de berömda häxprocesserna i Loudun 1634 mot prästen Urbain Grandier, anklagad för trolldom och magisk skadegörelse

I rollerna

Skådespelare
Skådespelare
Skådespelare
Skådespelare
Skådespelare
Skådespelare
Skådespelare
Skådespelare
Skådespelare
Skådespelare
Skådespelare
Skådespelare
Skådespelare
Skådespelare
Skådespelare
Skådespelare
Skådespelare
Skådespelare
""
Skådespelare
Skådespelare
Skådespelare
Skådespelare
Skådespelare

konstnärligt team

Författare

Originaltext

Översättning

Regissör

Regi

Kostymdesigner

Scenografi och kostym

Du kanske även är intresserad av