""

Konungen

Den här produktionen spelades på Storan 17/11 1950 - fram till 1/1 1951
inför totalt
80316
åskådare Sammanlagt
53
föreställningar
Drama
Musik och dansteater

Pär Lagerkvists dramatik är djupt rotad i all teaters ursprung, rit och kult. I Konungen är den rituella karaktären starkt understruken genom själva motivvalet. Konungsoffret i det gamla Babylon med dess magiska innebörd är utgångspunkten för dramats handling. Bruket att utse en ställföreträdande konung, som för några dagar insättes i den verklige konungens alla funktioner för att slutligen offras åt guden, bottnade enligt religionsforskaren Sir James Frazer i föreställningen att en konung som härskar alltför länge förlorar sin kraft. Ursprungligen skulle man ha offrat konungen själv, men så småningom mildrades seden därhän att man offrade en ersättare och sedan återtog den verklige härskaren, som genom denna rit då hade återvunnit sin styrka. Under de dagar denna reningsorgie varade släpptes alla drifter som annars är tyglade hos människorna fria, för att sedan åter tvingas in i sina former. Hos Lagerkvist är utgången annorlunda: det som en gång sluppit lös kan inte åter tyglas.

 

Urpremiär

Dansare Corps de ballet

I rollerna

Skådespelare
Skådespelare
Skådespelare
Skådespelare
Skådespelare
Skådespelare
Skådespelare
Skådespelare
Skådespelare
Skådespelare
Skådespelare
Skådespelare
Skådespelare
Skådespelare
Skådespelare
""
Skådespelare
Skådespelare
Skådespelare
""
Skådespelare
Författare
Skådespelare
""
Skådespelare
Skådespelare
Skådespelare
Skådespelare
Skådespelare
Skådespelare
Skådespelare
Skådespelare
Skådespelare
Skådespelare
Skådespelare

konstnärligt team

Författare

Originaltext

Regi

Scenograf

Scenografi

Koreografi

Kompositör

Musik

Kompositör

Dirigent

Du kanske även är intresserad av