""

Kronbruden

Den här produktionen spelades på Storan 14/11 1952 - fram till 1/1 1953
inför totalt
18887
åskådare Sammanlagt
32
föreställningar
Drama
Klassiker

Från början var Kronbruden tänkt som ett samtidsdrama. Utgångspunkten har tydligen varit en vallvisa som Strindberg funnit i folkminnesforskaren Richard Dybecks Svenska visor o hornlåtar. Men landskapet blev inte det traditionellt nationalromantiska med vita björkstammar och röda stugor utan en värld, där makterna driver sitt spel och en fruktad Gud tvingar människor till bot och förkrosselse. Folkvisetonen finns kvar. Svensk folklig idyll blev Kronbruden inte med annars är den både svensk och folklig. Tro och smärtfylld skuldkänsla har alltid bildat ett mörkt bottenskikt i den svenska folksjälen.

Musik: Ture Rangström

I rollerna

Skådespelare
Skådespelare
""
Skådespelare
Skådespelare
Skådespelare
Skådespelare
Skådespelare
""
Skådespelare
Skådespelare
""
Skådespelare
""
Skådespelare
Skådespelare
""
Skådespelare
Skådespelare
Skådespelare
""
Skådespelare

konstnärligt team

En vit byst av August Strindberg
Författare

Originaltext

""
Författare

Regi

Scenograf

Scenografi

Koreografi

Kompositör

Dirigent

Du kanske även är intresserad av