Stadsteatern i Sveriges tredje största stad har länge legat dold med huvudingången placerad inne i en trång gränd. För att göra teatern mer tillgänglig bjöds de välmeriterade teaterarkitekterna HaworthTompkins in för att ge sina råd och rekommendationer kring hur man kan utveckla den fina kulturhistoriska byggnaden Hipp. De blev direkt förälskade i den gamla Hippodromen och utvecklade, på uppdrag av Malmö Stadsteater, ett mer genomgripande och visionärt förslag på hur det gamla nöjespalatset återigen kan väckas till liv åt Malmöborna.

Deras ombyggnadsförslag klubbades igenom i Malmö Kommunfullmäktige den 31 oktober 2019, dagen innan Hipp fyllde 120 år. På denna sida kan du följa processen från att ombyggnaden påbörjas sommaren 2021 till att huset är färdigt för invigning i februari  2023.

Ombyggnaden
2022-05-16

Hur bygger man om en historisk miljö hållbart?

I denna film av filmaren Nicholas Wakeham beskriver Felix Hansson, arkitekt på White Arkitekter, Anders Reisnert, antikvarie och Steve Tompkins från den engelska arkitektbyrån Haworth Tompkins hur man tänker kring hållbarhetsaspekten.
Läs artikel