""

Göte Fyhring

Skådespelare

Om Göte

Göte medverkade i sin första föreställning på Malmö Stadsteater redan 1952. Sedan dess har han medverkat i inte mindre än 85 föreställningar på Malmö Stadsteater och Malmö Dramatiska Teater. Bland alla roller genom åren kan särskilt nämnas: Fjodor i Tjechovs Tre Systrar (1968), Chrysalde i Moliéres Äktenskapsskolan (1971), Göran Persson i Strindbergs Gustav Vasa (1971), Johan Ludvig i P-O Enquists Från regnormarnas liv (1982), Doktor Östermark i Strindbergs Kamraterna (1997) och Gud i Goethes Faust (2000). Göte Fyhring tilldelades Kvällspostens Thaliapris 1971.

Medverkande som skådespelare