Mari Götesdotter

Skådespelare

Aktuell med

Om Mari

”Något av det absolut viktigaste för mig som skådespelare är det ’fria rummet’. För att kunna vara just fri, kunna blotta sig i sitt skapande, våga släppa på eventuella spärrar och barriärer och samtidigt kunna möta andra i deras processer krävs inte bara mod. Det krävs även nyfikenhet, insikt och tillit. Till sig själv, till sin egen skådespelare och till sina medskapare i rummet. Det skapar en icke hierarkisk och tillåtande ensemblekänsla. En orädd kreativitet. Malmö Stadsteater har arbetat under en lång tid med dessa frågor. Jag är glad och enormt tacksam över att vara med i det arbetet.”

— MARI GÖTESDOTTER 

Mari Götesdotter har arbetat på en rad olika teatrar i Sverige både som skådespelare och sångerska. Bland annat på Uppsala stadsteater, Dramaten och Riksteatern. På Malmö Stadsteater har hon varit verksam sedan 2005.

Hon utbildades vid Teaterhögskolan i Malmö 2001-05 och har tilldelats flera skådespelarstipendier, senast för sin insats i rollen som Monica Zetterlund i Monicas vals.